WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Prowadzę bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą. Wspieram klientów w codziennym funkcjonowaniu firmy i rozwiązuję problemy natury prawnej. Bazując na swoim doświadczeniu i we współpracy z przedsiębiorcami różnych branż i skali doradzam przy opracowywaniu skutecznych strategii dla prowadzonej działalności.

W razie potrzeby współpracuję ze specjalistami (m.in. z rzeczoznawcami, notariuszami, doradcami podatkowymi, inżynierami, tłumaczami) w celu przygotowania rozwiązań prawnych i okołoprawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny

Czym się zajmuję?

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI


Prowadzę bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą. Wspieram klientów w codziennym funkcjonowaniu firmy i rozwiązuję problemy natury prawnej.

INWESTYCJE I ROBOTY BUDOWLANE


Świadczę profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz uczestników procesu budowlanego. Doradzam podmiotom indywidualnym, jak i instytucjonalnym w zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK


Pomagam klientom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przygotowuję dokumentację zapewniającą efektywne funkcjonowanie spółki i bezpieczeństwo dla zarządu oraz właścicieli. Czerpię z doświadczeń kilkunastu lat mojej praktyki, mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne.

WIERZYTELNOŚCI


Doradzam klientom w zakresie zabezpieczenia ich ewentualnych roszczeń. Zapewniam wsparcie już od etapu przygotowania projektu umowy, w którym proponuję odpowiednie mechanizmy, na etapie postępowania przedsądowego.

UMOWY


Sporządzam i weryfikuję projekty umów dla klientów firmowych, jak i osób prywatnych. Przygotowując projekt umowy biorę pod uwagę charakter przedsięwzięcia, ewentualne obowiązujące u klienta procedury i procesy.

UMOWY DEWELOPERSKIE


Dla klientów mierzących się z podjęciem decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym opiniuję dokumenty oraz umowy dewelopera, w tym prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie i przyrzeczone.

PRAWO PRACY


Doradzam pracodawcom w prawnych aspektach polityki kadrowej, w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz kadry menadżerskiej. Analizuję i opiniuję treść zawartych umów.

MEDIACJE I ROZJEMSTWO


Sporów nie da się uniknąć, ale nie każdy spór musi być rozstrzygany w długim i kosztownym procesie. Korzystając z wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i doświadczeń opartych na udziale w realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI


Reprezentuję klientów przed organami administracji, a tam gdzie sprawa znajduje swój finał w sądzie, zastępuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania.

TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA TEKSTÓW PRAWNYCH I PRAWNICZYCH


Posiadam wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz weryfikacji tekstów prawnych i prawniczych z języka polskiego na angielski i w odwrotnej kombinacji. Wykonywałam tłumaczenia prawnicze, finansowe i unijne dla instytucji europejskich. Dlatego dla swoich klientów przygotowuję dokumenty, korespondencję, prowadzę negocjacje i reprezentuję ich także w języku angielskim.