REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI

Reprezentuję klientów przed organami administracji, a tam gdzie sprawa znajduje swój finał w sądzie, zastępuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania.

Działam w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Ze zrozumieniem i  poszanowaniem interesu klienta, staram się dążyć do porozumienia i zawarcia najkorzystniejszej dla klienta ugody.

Wszczęcie każdego postępowania poprzedzam ułożeniem strategii procesu. Klient może liczyć na moje zaangażowanie w jego sprawę i prezentowanie przemyślanej argumentacji celem uzyskania korzystnego orzeczenia.

Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny