Katarzyna Grala-Latawiec

Jestem radcą prawnym i mediatorem. Od kilkunastu lat zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Znaczna część mojej aktywności zawodowej jest związana z branżą budowlaną i nieruchomościami. Uczestniczenie w procesie inwestycji budowlanej, analizowanie tego procesu i obserwowanie jego wyników jest moją pasją. Działam z poczuciem celu, którym jest dostarczenie moim klientom rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, branży, skali prowadzanej działalności i aktualnej wiedzy.

Od początku swojej drogi zawodowej pomagałam małym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i rozwijaniu firmy oraz w bieżącej ich działalności. Doradzałam podmiotom zagranicznym inwestującym na polskim rynku, wspierałam średnich i dużych korporacyjnych przedsiębiorców w prowadzonych przez nich projektach, także współpracując z innymi firmami prawniczymi.

Dzisiaj doradzam przy realizacji kontraktów kolejowych, drogowych i ochrony środowiska, inwestycji budowlanych publicznych, jak i  komercyjnych. Działam na rzecz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, a w razie zaistnienia sporu reprezentuję klienta przed sądami i organami administracji publicznej.

Jestem Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Mediatorem i Rozjemcą z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W wolnej chwili zdobywam wiedzę z zakresu psychologii. Równowagę w życiu odnajduję tańcząc, ćwicząc jogę, podróżując i żeglując.

Katarzyna
Grala-Latawiec
BIografia pełna

Doświadczenie

Kluczowe doświadczenie

Wsparcie prawne dla wiodących firmy budowlanych realizujących kontrakty infrastrukturalne kolejowe, drogowe, mostowe i energetyczne.


Wsparcie prawne dla wiodących firmy budowlanych realizujących kontrakty infrastrukturalne kolejowe, drogowe, mostowe i energetyczne.
Wsparcie prawne dla wiodących firmy budowlanych realizujących kontrakty związane z ochroną środowiska: renowacje infrastruktury podziemnej, utylizacja odpadów komunalnych.

Wsparcie prawne dla wiodących firmy budowlanych realizujących kontrakty związane z ochroną środowiska: renowacje infrastruktury podziemnej, utylizacja odpadów komunalnych.


Wsparcie prawne inwestorów i wykonawców realizujących kontrakty kubaturowe: mieszkaniowe, magazynowe i biurowe.


Wsparcie prawne inwestorów i wykonawców realizujących kontrakty kubaturowe: mieszkaniowe, magazynowe i biurowe.
Reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającemu publicznemu w związku z naliczonymi karami umownymi oraz o zapłatę i naprawienie szkody.

Reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającemu publicznemu w związku z naliczonymi karami umownymi oraz o zapłatę i naprawienie szkody.


Współpraca przy przygotowaniu siwz na roboty budowlane i usługi Inżyniera (m.in. tunel Świnoujście).


Współpraca przy przygotowaniu siwz na roboty budowlane i usługi Inżyniera (m.in. tunel Świnoujście).
Udział w kilkunastu Komisjach Rozjemstwa w Sporach, w tym w czterech jako Członek Komisji (we wszystkich przypadkach KR wydała wiążące dla Stron Decyzje).

Udział w kilkunastu Komisjach Rozjemstwa w Sporach, w tym w czterech jako Członek Komisji (we wszystkich przypadkach KR wydała wiążące dla Stron Decyzje).


Tłumaczenia pozycji książkowych

European Intellectual Property Legislation – commentary
(Concise Commentary of European Intellectual Property Law), Thomas Dreier, P.Bernt Hugenholtz, Kluwer Law International, 2006 – we współpracy z Magdaleną Arendt i Wojciechem Wołoszyk

Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem,
1 wyd. polskie 2019 (tłum. 2 wyd. 2017), tzw. „Żółta książka” FIDIC – we współpracy z Michałem Skorupskim i Pawłem Zejerem

Warunki Kontraktu na budowę,
1 wyd. polskie 2019 (tłum. 2 wyd. 2017), tzw. „Czerwona książka” FIDIC

Standardy procedowania (Protokół) Brytyjskiego Towarzystwa Budowlanego (SCL) w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych,
1 wydanie polskie 2019 (tłum. 2 wydania 2017)