Katarzyna Grala

 

 

Jestem radcą prawnym i mediatorem. Od kilkunastu lat zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Znaczna część mojej aktywności zawodowej jest związana z branżą budowlaną i nieruchomościami. Uczestniczenie w procesie inwestycji budowlanej, analizowanie tego procesu i obserwowanie jego wyników jest moją pasją. Działam z poczuciem celu, którym jest dostarczenie moim klientom rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, branży, skali prowadzanej działalności i aktualnej wiedzy.

czytaj dalej…

Doświadczenie i wiedza

Praktyka

Praktyka

Od lat doradzam przedsiębiorstwom, oferując im narzędzia prawne umożliwiające realizacje nawet najbardziej ambitnych projektów

Wiarygodność

Wiarygodność

Zaufały mi już setki Klientów, zarówno początkujący przedsiębiorcy jak również największe na rynku firmy z sektora nieruchomości

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dostarczam Klientom dedykowane i skuteczne rozwiązania prawne, dzięki którym ich interesy są zabezpieczone przed negatywnymi skutkami decyzji biznesowych

Czym się zajmuję?

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI


Prowadzę bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą. Wspieram klientów w codziennym funkcjonowaniu firmy i rozwiązuję problemy natury prawnej.

INWESTYCJE I ROBOTY BUDOWLANE


Świadczę profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz uczestników procesu budowlanego. Doradzam podmiotom indywidualnym, jak i instytucjonalnym w zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK


Pomagam klientom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przygotowuję dokumentację zapewniającą efektywne funkcjonowanie spółki i bezpieczeństwo dla zarządu oraz właścicieli. Czerpię z doświadczeń kilkunastu lat mojej praktyki, mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne.

WIERZYTELNOŚCI


Doradzam klientom w zakresie zabezpieczenia ich ewentualnych roszczeń. Zapewniam wsparcie już od etapu przygotowania projektu umowy, w którym proponuję odpowiednie mechanizmy, na etapie postępowania przedsądowego.

UMOWY


Sporządzam i weryfikuję projekty umów dla klientów firmowych, jak i osób prywatnych. Przygotowując projekt umowy biorę pod uwagę charakter przedsięwzięcia, ewentualne obowiązujące u klienta procedury i procesy.

UMOWY DEWELOPERSKIE


Dla klientów mierzących się z podjęciem decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym opiniuję dokumenty oraz umowy dewelopera, w tym prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie i przyrzeczone.

PRAWO PRACY


Doradzam pracodawcom w prawnych aspektach polityki kadrowej, w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz kadry menadżerskiej. Analizuję i opiniuję treść zawartych umów.

MEDIACJE I ROZJEMSTWO


Sporów nie da się uniknąć, ale nie każdy spór musi być rozstrzygany w długim i kosztownym procesie. Korzystając z wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i doświadczeń opartych na udziale w realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI


Reprezentuję klientów przed organami administracji, a tam gdzie sprawa znajduje swój finał w sądzie, zastępuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania.

TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA TEKSTÓW PRAWNYCH I PRAWNICZYCH


Posiadam wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz weryfikacji tekstów prawnych i prawniczych z języka polskiego na angielski i w odwrotnej kombinacji. Wykonywałam tłumaczenia prawnicze, finansowe i unijne dla instytucji europejskich. Dlatego dla swoich klientów przygotowuję dokumenty, korespondencję, prowadzę negocjacje i reprezentuję ich także w języku angielskim.

Jak przebiega współpraca?

Trzy kroki do wspólnego sukcesu

1

W czym mogę pomóc?

Pierwsze spotkanie ma na celu ustalenie, jakie są potrzeby Klienta i z jaką kwestią prawną/problemem zgłasza się Klient. W tym celu proszę Klienta o przekazanie dostępnych dokumentów, opis dotychczasowych zdarzeń i realiów działalności Klienta.

2

Wyznaczenie drogi

Przeprowadzam analizę sytuacji Klienta w oparciu o dostępną wiedzę i dobieram rozwiązania pomagające osiągnąć pożądany rezultat (oszczędność kosztów, zysk, bezpieczeństwo prawne). Przygotowuję opinie określające możliwe scenariusze i sugeruję optymalne warianty rozwiązań

3

Działanie

Przejmuję odpowiedzialność za wyznaczone działania. Przygotowuję projekty dokumenty, treści umów, reprezentuję Klienta w negocjacjach z kontrahentami, przed sądem i innymi organami.

Szkolenia

Na życzenie Klienta przeprowadzam szkolenia zamknięte

Cel, zakres i formę szkolenia dopasowuję do potrzeb Klienta, po przeanalizowaniu jego potrzeb szkoleniowych, wyzwań i rzeczywistych problemów, z jakimi mierzy się Klient i jego pracownicy w swojej bieżącej działalności.

Roszczenia wykonawcy robót budowlanych

Roszczenia wykonawcy robót budowlanych


Ryzyka w umowach zawieranych w ramach realizacji inwestycji budowlanych

Ryzyka w umowach zawieranych w ramach realizacji inwestycji budowlanych


Trzy poziomy realizacji inwestycji budowlanych (aspekty prawne)

Trzy poziomy realizacji inwestycji budowlanych (aspekty prawne)


Rola kierownika budowy w realizacji kontraktu

Rola kierownika budowy w realizacji kontraktu


Wyzwania nowej procedury cywilnej dla podmiotów realizujących zadania budowlane

Wyzwania nowej procedury cywilnej dla podmiotów realizujących zadania budowlane


Adres Kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala
ul. Zwycięzców 31a lok. 7
03-936 Warszawa

Tel: 608 638 399
E-mail: [email protected]