MEDIACJE I ROZJEMSTWO

Sporów nie da się uniknąć, ale nie każdy spór musi być rozstrzygany w długim i kosztownym procesie. Korzystając z wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i doświadczeń opartych na udziale w realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych, pomagam skonfliktowanym stronom w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia.

Jestem Mediatorem oraz Rozjemcą z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Prowadzę mediację gospodarcze. Mam doświadczenie w mediacji z udziałem podmiotów zagranicznych w sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Wstępowałam w kilku procedurach rozstrzygania sporów jako Członek i Przewodnicząca Komisji Rozjemstwa w Sporach na tle kontraktów FIDIC.

Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny