INWESTYCJE I ROBOTY BUDOWLANE

Świadczę profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz uczestników procesu budowlanego. Doradzam podmiotom indywidualnym, jak i instytucjonalnym w zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów:

  • SPORZĄDZAM, NEGOCJUJĘ I OPINIUJĘ UMOWY o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo (w tym o w oparciu o standardy FIDIC), umowy podwykonawcze, umowy o prace projektowe, umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego, umowy z dostawcami mediów i usług i inne;
  • DORADZAM W ADMINISTROWANIU UMOWAMI w trakcie ich realizacji i rozwiązywaniu bieżących problemów powstałych na ich tle, zarówno w kontekście wzajemnych relacji stron umowy, jak i kontaktów z organami administracji i innymi osobami;
  • wspieram klientów zarówno w zakresie UNIKANIA SPORÓW NA TLE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, jak i w prowadzeniu bieżącej korespondencji ze stroną umowy, z Inżynierem Kontraktu i projektantami, począwszy od wieloaspektowej analizy sytuacji klienta, poprzez propozycje metod zapobiegania i rozwiązania sporu, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania;
  • OPRACOWUJĘ I WERYFIKUJĘ ROSZCZENIA, sugeruję taktykę dostosowaną do potrzeb i możliwości klienta oraz skali inwestycji. Na co dzień współpracuję z zespołem inżynierów i doświadczonych ekspertów w zakresie planowania i analizy opóźnień, kosztów i wiedzy technicznej w celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi i dochodzenia roszczeń;
  • PRZYGOTOWUJĘ OPINIE PRAWNE;
  • REPREZENTUJĘ KLIENTÓW W MEDIACJI, przed komisją rozjemstwa w sporach, w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.
Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny

Czym się zajmuję?

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI


Prowadzę bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą. Wspieram klientów w codziennym funkcjonowaniu firmy i rozwiązuję problemy natury prawnej.

INWESTYCJE I ROBOTY BUDOWLANE


Świadczę profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz uczestników procesu budowlanego. Doradzam podmiotom indywidualnym, jak i instytucjonalnym w zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK


Pomagam klientom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przygotowuję dokumentację zapewniającą efektywne funkcjonowanie spółki i bezpieczeństwo dla zarządu oraz właścicieli. Czerpię z doświadczeń kilkunastu lat mojej praktyki, mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne.

WIERZYTELNOŚCI


Doradzam klientom w zakresie zabezpieczenia ich ewentualnych roszczeń. Zapewniam wsparcie już od etapu przygotowania projektu umowy, w którym proponuję odpowiednie mechanizmy, na etapie postępowania przedsądowego.

UMOWY


Sporządzam i weryfikuję projekty umów dla klientów firmowych, jak i osób prywatnych. Przygotowując projekt umowy biorę pod uwagę charakter przedsięwzięcia, ewentualne obowiązujące u klienta procedury i procesy.

UMOWY DEWELOPERSKIE


Dla klientów mierzących się z podjęciem decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym opiniuję dokumenty oraz umowy dewelopera, w tym prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie i przyrzeczone.

PRAWO PRACY


Doradzam pracodawcom w prawnych aspektach polityki kadrowej, w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz kadry menadżerskiej. Analizuję i opiniuję treść zawartych umów.

MEDIACJE I ROZJEMSTWO


Sporów nie da się uniknąć, ale nie każdy spór musi być rozstrzygany w długim i kosztownym procesie. Korzystając z wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i doświadczeń opartych na udziale w realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI


Reprezentuję klientów przed organami administracji, a tam gdzie sprawa znajduje swój finał w sądzie, zastępuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania.

TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA TEKSTÓW PRAWNYCH I PRAWNICZYCH


Posiadam wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz weryfikacji tekstów prawnych i prawniczych z języka polskiego na angielski i w odwrotnej kombinacji. Wykonywałam tłumaczenia prawnicze, finansowe i unijne dla instytucji europejskich. Dlatego dla swoich klientów przygotowuję dokumenty, korespondencję, prowadzę negocjacje i reprezentuję ich także w języku angielskim.