PRAWO PRACY

Doradzam pracodawcom w prawnych aspektach polityki kadrowej, w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz kadry menadżerskiej.

Analizuję i opiniuję treść zawartych umów, sporządzam projekty umów o pracę, umów cywilnoprawnych, porozumień i oświadczeń pracodawcy i pracownika.

Reprezentuję strony sporów pracowniczych w negocjacjach, mediacjach i przed Sądami Pracy.

Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny