OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK

Pomagam klientom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przygotowuję dokumentację zapewniającą efektywne funkcjonowanie spółki i bezpieczeństwo dla zarządu oraz właścicieli.

Czerpię z doświadczeń kilkunastu lat mojej praktyki, mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne:

  • organizuję posiedzenia organów i przygotowuję projekty uchwał (zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki etc.);
  • opracowuję umowy zbycia udziałów, sprzedaży aktywów i zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • reprezentuję klientów w postępowaniu przed KRS;
  • doradzam przy tworzeniu spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures. Prowadzę obsługę prawną spółek z udziałem kapitału zagranicznego;
  • doradzam przy tworzeniu konsorcjów i opracowuję umowy konsorcjum, umowy o współpracy;
  • przygotowuję od strony prawnej transakcje przejęcia i łączenia spółek;
  • doradzam przy sprzedaży i likwidacji spółek, działam jako likwidator.
Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Radca Prawny

Czym się zajmuję?

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI


Prowadzę bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą. Wspieram klientów w codziennym funkcjonowaniu firmy i rozwiązuję problemy natury prawnej.

INWESTYCJE I ROBOTY BUDOWLANE


Świadczę profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz uczestników procesu budowlanego. Doradzam podmiotom indywidualnym, jak i instytucjonalnym w zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK


Pomagam klientom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przygotowuję dokumentację zapewniającą efektywne funkcjonowanie spółki i bezpieczeństwo dla zarządu oraz właścicieli. Czerpię z doświadczeń kilkunastu lat mojej praktyki, mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne.

WIERZYTELNOŚCI


Doradzam klientom w zakresie zabezpieczenia ich ewentualnych roszczeń. Zapewniam wsparcie już od etapu przygotowania projektu umowy, w którym proponuję odpowiednie mechanizmy, na etapie postępowania przedsądowego.

UMOWY


Sporządzam i weryfikuję projekty umów dla klientów firmowych, jak i osób prywatnych. Przygotowując projekt umowy biorę pod uwagę charakter przedsięwzięcia, ewentualne obowiązujące u klienta procedury i procesy.

UMOWY DEWELOPERSKIE


Dla klientów mierzących się z podjęciem decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym opiniuję dokumenty oraz umowy dewelopera, w tym prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie i przyrzeczone.

PRAWO PRACY


Doradzam pracodawcom w prawnych aspektach polityki kadrowej, w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz kadry menadżerskiej. Analizuję i opiniuję treść zawartych umów.

MEDIACJE I ROZJEMSTWO


Sporów nie da się uniknąć, ale nie każdy spór musi być rozstrzygany w długim i kosztownym procesie. Korzystając z wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i doświadczeń opartych na udziale w realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI


Reprezentuję klientów przed organami administracji, a tam gdzie sprawa znajduje swój finał w sądzie, zastępuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania.

TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA TEKSTÓW PRAWNYCH I PRAWNICZYCH


Posiadam wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz weryfikacji tekstów prawnych i prawniczych z języka polskiego na angielski i w odwrotnej kombinacji. Wykonywałam tłumaczenia prawnicze, finansowe i unijne dla instytucji europejskich. Dlatego dla swoich klientów przygotowuję dokumenty, korespondencję, prowadzę negocjacje i reprezentuję ich także w języku angielskim.